Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.

DSpace Repository

Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.
Author(s) Bergh, Carina ; Mollberg, Mi
Date 2005
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att undersöka om läromedel i svenska förmedlar stereotypa könsroller på ett medvetet eller omedvetet sätt genom bilder. Vi har granskat nio läromedels bilder och deras relation till text samt utforskat den dominerande normen ur ett genusperspektiv. Vi fann att pojkar är den dominerande normen i böckerna och att det förekommer stereotypa framställningar av såväl flickor som pojkar i bilderna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Stereotypa könsroller
genussocialisering
granskning
läromedel i svenska
bilder
illustrationer
medveten och omedveten påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1471 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics