Svenskämnet och innehållsfrågan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Svenskämnet och innehållsfrågan
Author(s) Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Date 2011
Editor(s) Persson, Sven; Riddersporre, Bim
Swedish abstract
Kapitlet fokuserar frågan om innehållet i svenskundervisningen - vad får elever läsa och skriva om? Vad är det för innehåll barn får möta i skolan? Lärare organiserar undervisning där eleverna får läsa, skriva och samtala, men innehållsfrågan vara en av de svåraste uppgifterna som lärare brottas med. Frågan diskuteras heller inte i någon hög grad.
Publisher Natur och Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
ISBN 978-91-27-13005-0
Pages 129-147
Language swe (iso)
Subject(s) innehållsfrågan
svenskundervisning
det demokratiska uppdraget
styrdokument
didaktiska frågor
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14750 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics