Fler stannar men färre börjar?

DSpace Repository

Fler stannar men färre börjar?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Fler stannar men färre börjar?
Author(s) Hedenborg, Susanna ; Jonasson, Kalle ; Peterson, Tomas ; Schenker, Katarina ; Tolvhed, Helena
Date 2012
Swedish abstract
Idrottslyftet har allt mer blivit en del av förbundens ordinarie verksamhet. Satsningen har öppnat dörrarna för fler, men få har klivit över tröskeln. En stor del av medlen har hamnat i stora idrotter och hos de socioekonomiskt välmående i tätbefolkade kommuner.
Link http://www.gih.se/CIF/Idrottsforskning/Svensk-idrottsforskning/Argangar/2012/1/ (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk idrottsforskning;1
Volume 21
ISSN 1103-4629
Pages 51-54
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14771 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics