Flerspråkiga förskolebarns möte med det svenska språket i segregerade miljöer

DSpace Repository

Flerspråkiga förskolebarns möte med det svenska språket i segregerade miljöer

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Flerspråkiga förskolebarns möte med det svenska språket i segregerade miljöer
Author(s) Skans, Anders
Date 2005
Swedish abstract
Arbetet undersöker erfarenheter av arbetssätt och metoder i förskolan för att möta flerspråkiga barn som har liten eller ingen kontakt med det svenska språket och samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) andraspråksutveckling
flerspråkighet
förskolebarn
modersmål
segregerade miljöer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1479 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics