Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom

DSpace Repository

Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom
Author(s) Angelin, Anna ; Salonen, Tapio
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen och handlingsutrymmet för att lokalt minska barnfamiljers ekonomiska utsatthet. De senaste årens ökade uppmärksamhet kring barnfattigdom i ett materiellt överflödssamhälle som Sverige visar på nödvändigheten av förnyade fördelningspolitiska strategier för att klara de åtaganden om barns rättigheter som bl.a. FN:s barnkonvention anger. Barns rätt till en skälig levnadsstandard (artikel 27) är en förpliktigande utfästelse såväl för samhället i stort men givetvis också för deras föräldrar och närstående. Utan att bortse från andra aktörers och nivåers betydelse och ansvar riktar denna studie sin uppmärksamhet på den lokala kommunala nivåns möjligheter att bidra till fattigdomsbekämpande insatser.
Link http://www.malmo.se/Kommun--politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Arkiv-nyheter-Malmokommissionen/5-25-2012-Lokala-handlingsstrategier-mot-barnfattigdom-och-Skalig-levnadsniva-i-Malmo---tva-nya-underlagsrapporter-.html (external link to publication)
Publisher Malmö stad
Series/Issue Malmökommissionens rapportserie;
Pages 52
Language swe (iso)
Subject(s) barnfattigdom
lokala strategier
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14800 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics