Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Author(s) Blom, Linda ; Hassan, Parwin
Date 2005
Swedish abstract
Elever med läs- och skrivsvårigheter är ofta normalbegåvade, men pga. sina svårigheter har de problem att anpassa sig inom ramen för den vanliga grundskolans verksamhet. Det som utmärker dem är, att de har svårt att finna sig tillrätta i den vanliga klassrumssituationen och därför är de i behov av extra stöd, menar Kullberg (1995). Syftet med denna undersökning har varit att se hur två olika skolor arbetar för att säkra en god utvecklingsmiljö, för de elever som lider av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta har vi tagit reda på genom kvalitativa intervjuer och observationer med rektorer, specialpedagoger, klasslärare och elever ute på skolorna. Genom detta arbete vill vi visa att det inte finns endast en slutgiltig metod för att lära dessa elever. Alla skolor har olika metoder för att stödja och hjälpa just sina elever, men att alla pedagoger måste vara villiga att ta till sig av andra skolors erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läs- och skrivsvårigheter
dyslexi
god utvecklingsmiljö
hjälpklass
enskild stödundervisning
skolans skyldigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/1489 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics