Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

DSpace Repository

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår
Author(s) Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Date 2010
Editor(s) Persson, Sven
Swedish abstract
Texten beskriver, analyserar och diskuterar innehållsfrågan i svenskämnet så som den blir synlig i ett antal lärares dagboksanteckningar om sin undervisning.
Link http://hdl.handle.net/2043/10391 (link to this page) (external link to publication)
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Barndom, lärande, ämnesdidaktik : Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning 1;
ISSN 1101-7643
Pages 99-119
Language swe (iso)
Subject(s) innehållsfrågan
svenskämnesundervisning
didaktiska frågor
barns erfarenheter
rutinisering
organisation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14894 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics