Samlingens betydelse i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Samlingens betydelse i förskolan
Author(s) Wlati, Roz ; Yasin, Aysegul
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte var att ta reda på vad pedagoger anser om samlingens betydelse i förskolan samt hur de inbjuder barnen till delaktighet. Studien grundar sig på följande frågeställningar: Vilka föreställningar har pedagoger om samlingens roll i förskolan? På vilket sätt bjuds in barnen till delaktighet vid samlingen? Vi gjorde en kort historisk tillbakablick samt en forskningsöversikt för att få en större inblick i samlingens ursprung och barns delaktighet och inflytande. För att få svar på våra frågeställningar använde vi kvalitativa metoder som bestod av intervjuer och observationer. Studien genomfördes på två olika förskolor. De medverkande barnen var 4-5 år. Intervjupersonerna bestod av fem pedagoger. Slutsatsen för vår studie är att pedagogerna ansåg att samlingen fungerar som en mötesplats där alla kan känna sig delaktiga i en gemenskap och den är en stund för ett lustfyllt lärande. Pedagogerna menar även att samlingen ett bra tillfälle för att bjuda in barnen till delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) delaktighet
demokrati
gruppkänsla
lärande
samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14898 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics