Alla varor som går att göra ekologiska ska vara ekologiska - En studie av hur elever i åk 4 resonerar i konstruerade situationer kring hållbar utveckling

DSpace Repository

Alla varor som går att göra ekologiska ska vara ekologiska - En studie av hur elever i åk 4 resonerar i konstruerade situationer kring hållbar utveckling

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Alla varor som går att göra ekologiska ska vara ekologiska - En studie av hur elever i åk 4 resonerar i konstruerade situationer kring hållbar utveckling
Author(s) Sköld, Evelina ; Björklund, Sanna
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie berör begreppet hållbar utveckling i en utbildningskontext och syftar till att kartlägga hur tolv elever i årskurs fyra resonerar kring hållbar utvekling och framtid, samt vad de baserar sina resonemang på. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt, pragmatiskt angreppssätt och då främst John Deweys transaktionella perspektiv på meningsskapande. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av två olika kvalitativa metoder, dels observationer av elevgrupper som resonerar kring tillgivna dilemman och dels genom kvalitativa intervjuer. Utifrån denna metodologi analyseras resultatet med inspiration av en praktisk epistemologianalys som innebär sökandet efter ”gaps” i dialoger, med andra ord de tillfällen då meningsskapande sker i möten. Analysen resulterade i fyra olika aspekter - ekologiska, hälsomässiga, ekonomiska och etiska, där övervägande resonemang utgår från en ekologisk aspekt. Utifrån dessa kunde elva olika kategorier att utläsas. Det framgår även att elevernas resonemang i första hand baseras på uttalande från vuxna, syskon eller kamrater i deras närmsta omgivning, i andra hand media och tredje skola. Slutsatsen som kan dras av denna studie är att lärare idag måste hjälpa elever att skapa samband och helheter kring begreppet hållbar utveckling och rusta barnen med ett kritiskt tänkande. Läraren måste även våga gå ur sina trygga zoner då Lgr11 säger att hållbar utveckling ska genomsyra all undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Subject(s) basera, elever, erfarenheter, hållbar utveckling, intervjuer, komplext, observationer, resonera, årskurs fyra
Handle http://hdl.handle.net/2043/14902 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics