Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och andra faktorers inverkan på lärares undervisning

DSpace Repository

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och andra faktorers inverkan på lärares undervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och andra faktorers inverkan på lärares undervisning
Author(s) Messing, Mikael ; Käll, Carin
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte är att ta reda på vilket förhållningssätt naturkunskapslärare på gymnasiet har till den nya läroplanen, Gymnasieskola 2011 (GY11), och vilka faktorer som styr deras planering och utförande av undervisning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra lärare undersöktes lärarnas åsikter och för att analysera lärarnas teori i praktiken genomfördes en observation per lärare. Resultatet visar att lärarna är positiva till den nya läroplanen men att det finns en tolkningsproblematik kring bedömning. Samtliga lärare angav att läroplanen har ett inflytande i deras arbete men att andra faktorer, till exempel elevgruppens storlek, spelar en stor roll. Nyckelord: Attityder, GY11, Gymnasielärare, Intervjuer, Läroplan, Naturkunskap, Observationer, Ramfaktorer, Undervisning
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject(s) attityder
GY11
gymnasielärare
läroplan
ramfaktorer
naturkunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/14914 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics