Att stödja och styra barns lärande : tidig bedömning och dokumentation

DSpace Repository

Att stödja och styra barns lärande : tidig bedömning och dokumentation

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Att stödja och styra barns lärande : tidig bedömning och dokumentation
Author(s) Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2010
Link http://www.skolverket.se/publikationer?id=2393 (external link to publication)
Publisher Skolverket
Host/Issue Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år
ISBN 978-91-86529-08-6
Pages 175-234
Language swe (iso)
Subject(s) dokumentation
bedömning
förskola
tidiga skolår
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14944 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics