Språkdeprivation - en litteraturstudie om språkets betydelse för döva och hörselskadade

DSpace Repository

Språkdeprivation - en litteraturstudie om språkets betydelse för döva och hörselskadade

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Språkdeprivation - en litteraturstudie om språkets betydelse för döva och hörselskadade
Author Axelsson, Ann ; Brakstad, Elisabeth
Date 2012
English abstract
Importance of language in human development is important for the individuals. The language allows us to good cognitive performance, and guides us to our identity and personality. Through language we express who we are and what we want. But what if the language doesn’t become a matter of course and if we do not have access to it? This study deals with the role of language to deaf, hearing impaired and people with cochlear implants and what happens if they do not have access to the language they need.
Swedish abstract
Språkets betydelse för människans utveckling är viktig för individens utveckling. Språket ger oss möjligheten till en god kognitiv förmåga och vägleder oss fram till vår identitet och personlighet. Genom språket uttrycker vi vem vi är och vad vi vill. Men vad händer om språket inte blir en självklarhet och om vi inte får tillgång till det? Den här studien handlar om vilken betydelse språket har för döva, hörselskadade och personer med cochleaimplantat och vad som händer om de inte får tillgång till det språk de är i behov av.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Cochlear implantats, Deaf, Deaf culture, Glickman, Langueage deprivation, Importance of language
Handle http://hdl.handle.net/2043/15000 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics