Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid

DSpace Repository

Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid
Author(s) Hedenborg, Susanna ; Kvarnström, Lars
Date 2013
Swedish abstract
Det svenska samhället är en lärobok i historia för universitetet. Bokens namn är tänkt att beteckna de grupper som socialt, politiskt ekonomiskt och kulturellt var betydande för samhällsutvecklingen under perioden. Denna bok är en fortsättning på Det svenska samhället 800-1720.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-08063-5
Pages 392
Language swe (iso)
Subject(s) History
Early modern history
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/15001 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics