Etableringssamtal

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Etableringssamtal
Author(s) Aldzic, Amir ; Canas Castro, Ruben
Date 2013
Swedish abstract
Abstract I vår studie har vi intervjuat arbetsförmedlare som arbetar med etableringssamtal på Arbetsförmedlingen. Syftet med vår studie var att undersöka hur etableringssamtal går till och vilka faktorer påverkar samtalets utgång. Med hjälp av etableringssamtal så skall de nyanlända etablera sig snabbare och denna insats är frivillig. Vi genomförde kvalitativa forskningsintervjuer med åtta arbetsförmedlare som arbetar på etableringskontoret och som utför etableringssamtal. Resultatet analyserades utifrån samtalsmodellen The Skilled Helper av Gerard Egan, Vance Peavys konstruktivistiska vägledningsmodell samt begreppet gap som är taget från Cognitive Information Processing teori. I resultatet kom vi fram till att det förekommer skillnader i arbetsförmedlarnas arbetssätt med etableringssamtal. Det framkom i resultatdelen att det förekommer svårigheter i etableringssamtal, band annat så som språksvårigheter samt att det finns ett behov av utvecklande av etableringsinsatser för att underlätta för de nyanlända.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject(s) Nyckelord: Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare, etableringssamtal, etableringsprocess, nyanlända.
Handle http://hdl.handle.net/2043/15067 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics