Naturvetenskap i förskolan? Förskollärare berättar om förhållningssätt och pedagogisk verksamhet

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolan? Förskollärare berättar om förhållningssätt och pedagogisk verksamhet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Naturvetenskap i förskolan? Förskollärare berättar om förhållningssätt och pedagogisk verksamhet
Author(s) Silvnell, Louise
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med undersökningen har varit att få en större förståelse för hur pedagoger arbetar med naturvetenskap i verksamheten. Jag har valt att använda mig av en intervjustudie för att förstå hur fyra förskolelärare vid fyra olika förskolor i Södra Sverige arbetar med naturvetenskap och hur de tolkar den reviderade läroplanen. Forskningen pekar på att många pedagoger finner att naturvetenskap är underutvecklat och att många har negativa erfarenheter från sin egen skolgång och att det kan vara en bidragande orsak till att ämnet inte drivs på ett sätt som många pedagoger hade önskat. Samtliga fyra pedagoger menar att det är bara fantasin och kreativiteten som sätter stopp för hur ”du” kan göra ämnet naturvetenskap roligt och lustfyllt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) förskola, lek, naturvetenskap, upptäckarglädje
Handle http://hdl.handle.net/2043/15073 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics