Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse.

DSpace Repository

Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse.
Author(s) Persson, Marlene ; Engwall, Marie
Date 2005
English abstract
The purpose of this literature review is to describe how the nurse can form the nursing care for patients with sleeping disorders during their stay in hospital. The method is a literature review and we have searched in medical databases. The result describes interventions that the nurse can practice to promote the patients sleep.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan kan utforma omvårdnaden för patienter med sömnstörningar under deras sjukhusvistelse. Metoden är en litteraturstudie och sökning har skett i medicinska databaser. Resultatet beskriver interventioner som sjuksköterskan kan tillämpa för att främja patienternas sömn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Avslappning
intervention
komplementära behandlingar
litteraturstudie
sjukhus
sömn
Handle http://hdl.handle.net/2043/1509 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics