”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan

DSpace Repository

”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title ”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan
Author(s) Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2013
Swedish abstract
Även om Sverige har en lång tradition av obligatorisk sexualundervisning tycks den fortfarande vara bristfällig inom särskolan. Artikeln utgår från en unik studie, där särskoleelevers egna erfarenheter fokuseras.Resultaten visar att flera är osäkra på om de haft sexualkunskap överhuvudtaget och att fokus är på heterosexualitet, sexuella risker och prevention. Därför är det angeläget att personal inom skola och LSS-verksamheter bidrar till flerfacetterade perspektiv på sexualitet, och till att de unga utvecklar förmågor och strategier för att i större utsträckning kunna ta ansvar för sin egen sexualitet
Link http://www.socionomen.nu/text/innehallsforteckning511116258a47e (external link to publication)
Publisher SSR
Host/Issue Socionomen;1
Volume Forskningssupplement 33
ISSN 0283-1929
Pages 52-57
Language swe (iso)
Subject(s) Sexualkunskap
Särskola
Sexuella script
Normkritisk pedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15094 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics