Vägledaren och omvalet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vägledaren och omvalet
Author(s) Clevestad, Johanna ; Dahlgren, Alfons
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att utifrån gymnasieskolans reformering av programstrukturen studera studie- och yrkesvägledarens roll vid gymnasieelevers omval. Vi har gjort en kvalitativ studie och har i denna intervjuat sju vägledare på gymnasieskolor i en medelstor stad i Skåne. Studiens huvudsakliga resultat är att det efter den femtonde september (brytdatum för omval) inte finns några specifika riktlinjer från varken styrdokument, rektor eller vägledaren själv för hur vägledaren ska hantera omvalen, något som utgör ett stort problem för vägledarna. Studien har i analysen även lyckats urskilja fem olika roller vägledarna antar; rollen som specifik grindvakt, rollen som generell grindvakt, rollen som informatör, rollen som medlare och rollen som elevens representant. Studien har också kommit fram till att den nya gymnasiereformen inte är kompatibel med de Allmänna råden för studievägledning. Nyckelord: Omval, grindvakt, vägledare, roll, riktlinjer
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) Vägledning
Omval
Roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/15180 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics