Kan man nå ett A i sjuan?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Kan man nå ett A i sjuan?
Author(s) Kvist, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Detta är en undersökning som behandlar implementeringen av en ny kursplan i religion på högstadiet. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer av sju olika lärare från två skolor. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man arbetar med implementeringen ute på skolorna, vilken problematik det finns kring detta arbete samt att se om det finns något som skolorna respektive skolverket kan förändra för att göra implementeringen lättare. Min undersökning visar att skolor kan arbeta med implementeringen på olika sätt och att det finns olika sorters hjälp att tillgå som exempelvis konsulter eller samarbete med andra i samma kommun. Undersökningen visar också att problematiken kring implementeringen är mycket stor och de största problemen är att tiden inte räcker till samt att skolverket inte ger tillräckligt med hjälp. Resultatet visar sig ha kopplingar till tidigare forskning som gjorts kring ämnet och det är gentemot denna forskning som jag jämför mitt resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) kvalitativ metod
läroplan
kursplan
implementering
skolverket
lärarintervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/15193 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics