Utomhuslek på fritids

DSpace Repository

Utomhuslek på fritids

Show full item record

Files for download

Utomhuslekar på ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utomhuslek på fritids
Author(s) Buzanova, Irina
Date 2013
English abstract
Outdoor activities at an after-school center
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att fördjupa mina kunskaper om barns utomhuslekar och studera vilka lekar som förekommer ute på en skolgård. Min frågeställning i detta arbete var: Vilken typ av frilekar som är mest populära hos 7-8 åringar under cirka en timme lång utevistelse på ett fritidshem. Studien gjordes under fem dagar i sträck.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject(s) lek, skolgård,rollek,regellek
Handle http://hdl.handle.net/2043/15252 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics