Om Östfronten intet nämnt: en analys av gymnasieläroböckers historiebruk

DSpace Repository

Om Östfronten intet nämnt: en analys av gymnasieläroböckers historiebruk

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Om Östfronten intet nämnt: en analys av gymnasieläroböckers historiebruk
Author(s) Sundin, Mattis
Date 2013
English abstract
The purpose of the study was to analyze the use of history in Swedish high schoolbooks in history. The two world wars were used as objects of study. The wars were analyzed by several parameters such as which fronts and war crimes were described, how Sweden’s role in the wars was described and whether the ethics of the books were in tandem with the ethics of GY11. The study shows that the analyzed books focused on the actions of western countries and that the descriptions of the Eastern and Asian fronts of the wars were negligible at best. This added to the lack of descriptions of Eastern or Asian suffering lead to the conclusion that the analyzed books did not correlate with the ethics of GY11. Lastly, one of the important points of the essay was that the analyzed authors tended to focus on the symbols of the wars rather than the wars themselves.
Swedish abstract
Studiens syfte var att analysera svenska gymnasieböckers historiebruk. Analysobjekten var de två världskrigen. Krigen analyserades via flera olika parametrar, såsom vilka fronter och krigsbrott som redovisades, hur Sveriges roll beskrevs samt huruvida böckernas etiska ställningstaganden stämde överrens med GY11:s etik. Studien visade att de undersökta böckerna fokuserade på västvärldens insatser och att beskrivningarna av de östliga och asiatiska fronterna var försumbara. Detta tillsammans med bristen på beskrivningar av östligt och asiatiskt lidande ledde till slutsatsen att de undersökta böckerna inte stämde överrens med GY11:s etiska riktlinjer. Till sist var en viktig insikt även att författarna tenderade att fokusera på krigens symboler snarare än krigen själva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) Historia
Världskrigen
Historiebruk
Gymnasieläroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/15295 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics