Idrottsvetenskapens alumner efter utbildningen : en uppföljningsstudie av alumner som har gått det Idrottsvetenskapliga programmet på Malmö högskola 2006

DSpace Repository

Idrottsvetenskapens alumner efter utbildningen : en uppföljningsstudie av alumner som har gått det Idrottsvetenskapliga programmet på Malmö högskola 2006

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Idrottsvetenskapens alumner efter utbildningen : en uppföljningsstudie av alumner som har gått det Idrottsvetenskapliga programmet på Malmö högskola 2006
Author(s) Åkesson, Joakim
Date 2006
Publisher Malmo University
Pages 21 s.
Language swe (iso)
Subject(s) Sport
Higher education
Academization
Professionalization
Labor market
Sport Science
Sport studies
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15492 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics