Pedagogers syn på arbetet med andraspråkselevers läsförståelse

DSpace Repository

Pedagogers syn på arbetet med andraspråkselevers läsförståelse

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers syn på arbetet med andraspråkselevers läsförståelse
Author(s) Imene, Mettichi ; Domooa, Abdulhamid
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i svenska/ svenska som andraspråk och specialpedagoger arbetar med läsförståelse för sina andraspråkselever. För att kunna genomföra studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Alla pedagogerna var ense om att förförståelsen är absolut en viktig faktor för att eleverna ska förstå det lästa texten. Vi är medvetna om att pedagogernas kompetens och sin positiva inställning till läsning kan motivera andraspråkslever och läsförståelseundervisning blir gynnsam.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject(s) läsförståelse
förförståelse
läsinlärningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/15549 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics