Att möta föräldrar som delar sitt ansvar med experter: Specialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar till funktionshindrade barn

DSpace Repository

Att möta föräldrar som delar sitt ansvar med experter: Specialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar till funktionshindrade barn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student thesis
Title Att möta föräldrar som delar sitt ansvar med experter: Specialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar till funktionshindrade barn
Author Hansen, Anneli ; Liljedahl-Eckerbom, Eva
Date 2005
Swedish abstract
Arbetet grundar sig på Riddersporres (2003) avhandling, Att möta det oväntade. Tre grund- mönster i föräldrarnas sätt att förhålla sig presenteras. Vårt resultat visar bland annat att förhållningssätten känns igen oavsett barnets funktionshinder och ålder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
funktionshinder
förhållningssätt
föräldrar
samarbete
specialpedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/1556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics