Är en förklaring alltid en förklaring?

DSpace Repository

Är en förklaring alltid en förklaring?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Är en förklaring alltid en förklaring?
Author(s) Rosenlund, David
Date 2010
Editor(s) Eliasson, Per; Karlsson, Klas-Göran; Rosengren, Henrik; Tornbjer, Charlotte
English abstract
The chapter deals with the issue of constructing questions in tests. Questions that are close to the content in textbooks are problematized.
Swedish abstract
Kapitlet behandlar frågan om hur man konstruerar provfrågor. Sådana frågor som ligger nära innehållet i läroboken problematiseras.
Publisher Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Host/Issue Historia på väg mot framtiden : historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle
ISBN 978-91-978899-0-2
Pages 199-209
Language swe (iso)
Subject(s) Historia
Historieundervisning
Frågekonstruktion
Prov
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/15621 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics