Barn och pedagoger ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Barn och pedagoger ur ett genusperspektiv

Show full item record

Files for download

Genusperspektiv
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barn och pedagoger ur ett genusperspektiv
Author(s) Andersson, Necmiye ; Andersson, Sara
Date 2013
Swedish abstract
Vi har skrivit ett arbete om genus och jämställdhet i två förskolor. På dessa två förskolor har vi gjort undersökningar med hjälp av observationer och intervjuer. Undersökningarna har visat oss hur förskollärare och barnskötare tillämpar genus och jämställdhet i sina barngrupper. Med hjälp av litteratur och forskning har vi sedan sammanställt hur förskolorna jobbar med ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject(s) Genusperspektiv
Barn och pedagoger
Jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15741 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics