Elevinflytande enligt läroplanen – Hur ser det ut i praktiken?

DSpace Repository

Elevinflytande enligt läroplanen – Hur ser det ut i praktiken?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevinflytande enligt läroplanen – Hur ser det ut i praktiken?
Author(s) Wellbo, Andreas
Date 2013
Swedish abstract
Genom en empirisk studie undersöker denna uppsats på vilka sätt och i vilken utsträcking man i en svensk högstadieskola efterföljer läroplanen vad gäller elevers rättigheter till inflytande över undervisningen. Undersökningen baseras på intervjuer med både elever och deras lärare. Resultaten av intervjuerna jämförs med varandra, och mot läroplanerna Lgr11 och Lpo94. Eleverna upplever sina möjligheter till inflytande som begränsade, medan lärarna ger en lite mer positiv bild av deras samspel i den här frågan. Det framkommer även att man arbetar mycket med att öka elevinflytandet på skolan, men att man har en lång väg att vandra innan man lever upp till läroplanernas paragrafer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) Student influence
Handle http://hdl.handle.net/2043/15802 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics