Genus i transportbranschen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Genus i transportbranschen
Author(s) Melander, Bengt ; Jönsson, Johan
Date 2013
Swedish abstract
Syfte: Att belysa transportbranschen ur ett genusperspektiv och då försöka tydliggöra varför en del flickor söker in på fordonsprogrammets transportutbildning. Metod: Vi har använt oss dels av den kvalitativa intervjun, dels av den kvantitativa enkätmetoden. Informanterna har varit elever på olika gymnasieskolor, gymnasielärare och personal som arbetar i transportbranschen. Resultat: Den faktor som påverkar eleverna, både pojkar och flickor, mest i sitt val är inställningen att lastbil det är något som män håller på med. De flickor som trots denna inställning väljer transport gör det pga ett stort intresse av lastbilar och av chaufförsjobbet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject(s) Genus
Transportbranschen
Manligt
Kvinnligt
Fordonsprogram
Yrkesval
könsfördelning
Yrkeschaufför
Handle http://hdl.handle.net/2043/15946 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics