Utvecklingen av distansundervisning och pedagogik i datorstött lärande

DSpace Repository

Utvecklingen av distansundervisning och pedagogik i datorstött lärande

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Article, review other scientific
Title Utvecklingen av distansundervisning och pedagogik i datorstött lärande
Author(s) Amhag, Lisbeth
Date 2013
Swedish abstract
Redan när Internet blev tillgängligt i undervisningssyfte i mitten av 1990-talet lyfte Scardamalia och Bereiter (1994) fram möjligheterna med användandet av nätbaserade praktikgemenskaper (communities of practice) för att stödja studenters kunskapsutveckling. Idag, tjugo år senare har utvecklingen lett till att distansutbildning är den högskolesektor som växer snabbast, både nationellt och internationellt i jämföresle med andra högskoleutbildningar (ICDE, 2009; SCB, 2012; Universitetskanslerämbetet, 2013). Men vad vet vi om modern distansundervisning? Vad visar den pedagogiska forskningen om datorstött lärande?
Link http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=8830 (external link to publication)
Publisher Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk Forskning i Sverige;1-2
Volume 18
ISSN 1401-6788
Pages 127-140
Language swe (iso)
Subject(s) Distansundervisning
Datorstött lärande
Datorstött samarbetslärande
Feedback
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15953 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics