Anime som alternativt undervisningsmaterial rörande etik och moral

DSpace Repository

Anime som alternativt undervisningsmaterial rörande etik och moral

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Anime som alternativt undervisningsmaterial rörande etik och moral
Author(s) Jonsson, Åsa
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att få en bild av huruvida det är möjligt att använda sig av anime som undervisningsmaterial rörande etik och moral. Med hjälp av filmer och en enkätundersökning har detta genomförts. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att eleverna verkligen får tillfälle och möjlighet att med hjälp av anime reflektera över etiska och existentiella frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) anime
etik
existentiella frågor
moral
Handle http://hdl.handle.net/2043/1597 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics