Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam

DSpace Repository

Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur kan lärare hantera situationer där elever känner skuld och skam
Author(s) Stigborn, Belinda
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie syftar till att granska forskning och litteratur kring skuld och skam med utgångspunkt i skuld- och skamkänslor och dess effekter. Problem som har uppkommit undervägs kommer att belysas, både hur studiens resultat formades och hur hela processen med studien påverkade mig rent personligen. Teorierna i studien är kopplade till skuld och skam med syfte att undersöka vad som påverkar och händer inom oss när vi känner och upplever skuld- och skamkänslor, samt vilka följder det kan medföra. Studien kommer att presentera metoder som skulle kunna bidra till skolans-, individens personliga- och samhällets utveckling, och avslutas med ett resonemang kring hur dessa metoder tillsammans med empati kan lösa upp känslor av skuld och skam.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 30
Language swe (iso)
Subject(s) Pedagogik, kommunikation, skuld och skam
Handle http://hdl.handle.net/2043/16016 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics