Gipsbaserade vaxgranulatskivor i passivhus

DSpace Repository

Gipsbaserade vaxgranulatskivor i passivhus

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gipsbaserade vaxgranulatskivor i passivhus
Author Nilsson, David ; Nordqvist Thulin, Tobias
Date 2013
English abstract
The majority of all passive houses in Sweden have a light frame construction. This means that you lose the thermal energy storage that takes place in heavy construction and there may be problems with exceeded temperatures. By mounting PCM (Phase Change Material) impregnated plasterboards on interior walls and ceilings, even a light construction will get good thermal properties. The boards are said to reduce heating demand and also provide a more comfortable indoor temperatures. PCM are small beads containing a kind of paraffin. When the paraffin at a certain temperature melts heat is taken from indoor air. The opposite occurs when the temperature in the room drops, paraffin returns to solid form and releases heat to the indoor air. Two different kinds of PCM plasterboards have been investigated in this work. Both manufactured by the German company Knauf and have a phase change temperature of 23 °C or 26 °C. The purpose of this work is to investigate the thermal properties of the plasterboards. This is accomplished by reviewing previous studies and preformed our own energy simulation. The programs used are Energy Plus and Design Builder, Energy Plus is the measurement program and the Design Builder is a module and graphical tool that handles all input data. Various constructions with PCM plasterboards will be simulated and compared with a construction without PCM plasterboards. The results from our own simulations showed an annual energy savings of 4-11 % and peak indoor temperatures can be reduces by 1-3 °C during five hot days in August. Most effective when it comes to reducing energy was PCM with a phase change temperature of 23 °C. For reducing high temperatures phase change temperature of 26 °C a better choice. The difference between using double boards compared to just one layer was small but noticeable. It was also found that the temperature must be allowed to fluctuate to complete the melting cycle.
Swedish abstract
Fler och fler passivhus byggs i Sverige. Med välisolerade hus kan det dock uppkomma problem med höga inomhustemperaturer sommartid. Majoriteten av alla småhus som kan definieras som passivhus byggs idag med lätt stomme av trä. Detta gör att man går miste om den termiska energilagring som sker i en betongstomme. Termisk energilagring i byggnader är fördelaktigt och ger ofta upphov till jämnare inomhustemperaturer och ett lägre uppvärmningsbehov. Genom att montera vaxgranulatskivor på innerväggar och i tak kan även en lätt stomme få betongstommens goda termiska egenskaper. Skivorna kan enligt tillverkare minska uppvärmningsbehovet och ge behagligare inomhustemperaturer varma sommardagar. Detta sker genom latent värmelagring i det vaxgranulat som finns i skivan. Vaxgranulat är små kulor innehållande en sorts vax, paraffin. När paraffinet vid en viss temperatur smälter så tas värme ifrån inomhusluften. Det motsatta inträffar när temperaturen i rummet sjunker, paraffinet återgår då till fast form och värme frigörs till inomhusluften. Vid vilken temperatur paraffinet ändrar fas framgår av smältpunkten och anges av tillverkaren. Två sorter skivor med vaxgranulat har undersökts i arbetet. Båda tillverkas av tyska företaget Knauf och har fasändringstemperaturerna 23 °C respektive 26° C. Syftet med detta arbete var att undersöka skivornas termiska egenskaper. Dels hur de påverkar byggnadens uppvärmningsbehov och dels hur de påverkar förekomst av höga inomhustemperaturer. Detta utförs genom att granska tidigare studier i ämnet och att på egen hand utföra simuleringar i två energisimuleringsprogram. Programmen som används är EnergyPlus och DesignBuilder, där EnergyPlus är själva beräkningsprogrammet och DesignBuilder är en modul och grafiskt hjälpmedel som hanterar all indata. Olika konstruktioner med vaxgranulatskivor simulerades och jämfördes med en konstruktion utan vaxgranulatskivor. Resultatet från de egna simuleringarna, då vaxgranulatskivor användes, visade på en årlig energibesparing på 4-11 % med avseende på uppvärmning och en reducering av maximal inomhustemperatur sommartid på 1-3 °C. Mest effektiv var vaxgranulatskivor med fasändringstemperatur på 23° C när det kommer till att minska energibesparingen. I de fall då vi tittade på inomhustemperaturer visade sig istället att vaxgranulatskivor med fasändringstemperatur på 26° var mest effektiv. Skillnaden mellan att använda dubbla skivor jämfört med att bara enkla lager vaxgranulatskivor var i absoluta tal liten men märkbar. Vissa slutsatser går att dra genom att jämföra resultatet med tidigare studier, bland annat att temperaturen måste tillåtas pendla för att skivornas fasändringscykler ska fullbordas, vilket är väsentligt för att utnyttja den latent lagrade termiska energin i skivorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject passivhus
övertemperatur
PCM
vaxgranulat
latent värmelagring
fasändringsmaterial
Handle http://hdl.handle.net/2043/16020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics