Intrinsically motivated or externally regulated?

DSpace Repository

Intrinsically motivated or externally regulated?

Show full item record

Files for download

Measuring emerging ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Intrinsically motivated or externally regulated?
Author(s) Strannegård, Anna ; Nyrinder, Ola
Date 2013
English abstract
Individuals experience a fundamental change upon becoming adults. They develop lifestyles and habits that they will carry with them throughout the rest of their life. Therefore urging this group to adopt an environmentally friendly lifestyle is vital. The purpose of this study is to identify environmental habits and motivation for pro-environmental behaviour among emerging adults in Sweden. Through a questionnaire survey including 294 responses, the study has found that emerging adults are motivated to engage in environmental activities with identified regulation as the predominant type of regulation. The main barriers for further engagement are the three basic psychological needs for autonomy, competence and relatedness. Keywords: motivation, pro-environmental behaviour, emerging adults, SDT, environment
Swedish abstract
Unga vuxna är en viktig målgrupp att uppmana till att anta en miljövänlig livsstil, då stadiet mellan tonår och vuxenliv präglas av förändring och utveckling av livsstil och vanor. Denna studie syftar till att undersöka unga vuxnas vanor gällande miljöbeteende och vilken typ av motivation de har för att handla miljövänligt. Genom en enkätundersökning som inkluderar 294 svar har denna studie funnit att unga vuxna är motiverade till att vara miljövänliga. Studien visar att identified regulation är den mest dominanta typen av reglering till miljöbeteende. De huvudsakliga barriärerna mot ökat engagemang kan härledas till de tre grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet. Nyckelord: motivation, miljöbeteende, unga vuxna, SDT, miljö
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language eng (iso)
Subject(s) motivation
Self-determination theory
SDT
Young adults
Behaviour
Pro-environmental behaviour
Handle http://hdl.handle.net/2043/16049 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics