A comperative study of the agile concept. Agile development in theory and in practical use.

DSpace Repository

A comperative study of the agile concept. Agile development in theory and in practical use.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title A comperative study of the agile concept. Agile development in theory and in practical use.
Author(s) Timofejev, German
Date 2013
English abstract
In this essay we examine differences and simularities in how litterature and developers describe agile. To find an answer to the questions asked, we study the litterature. Thru a comparison of the different agile-methods for devoloping in litterature, we construct and write down criteries for the agile method. After that we make interviews at 12 different companies. The result of these interviews gives us an answer to how the developers discribes the agile method.
Swedish abstract
I detta arbete undersöker vi likheter och skillnader av hur litteraturen respektive utvecklare beskriver begreppet agile. För att komma fram till ett svar på frågeställningen gör vi en litteraturstudie där vi genom att jämföra dem olika agila utvecklingsprocesserna tar fram kriterier för hur begreppet agile beskrivs. Därefter gör vi intervjuer med representanter för 12 olika företag. Resultatet från dessa intervjuer ger oss ett svar på hur utvecklare beskriver agile.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/16050 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics