Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet

DSpace Repository

Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet

Show full item record

Files for download

Examensarbete 2013
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Fritidspedagogens arbete med fysisk aktivitet på fritidshemmet
Author(s) Viktoria, Stendahl
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka vad fritidspedagoger från olika skolar anser om fysiska aktiviteters betydelse samt hur fritidspedagogerna arbetar med att främja och stödja elevernas fysiska utveckling på fritidshemmet. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om fysisk aktivitet och fritidshemmet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag få reda på hur fritidspedagoger tänker kring fysiska aktiviteter betydelse för barn, hur fritidspedagoger arbetar med fysiska aktiviter på olika fritidshem och vad fritidspedagoger tycker om sitt nya uppdrag att komplettera skola när det gäller fysiska utveklingen. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att alla intervjuade fritidspedagoger har gemensam uppfattning om vilken stor roll har fysiska aktiviter i barns utveckling och hälsa. Dock fanns det inte något målinriktat arbete med fysiska aktiviteter på fritidshem som undersöktes. Det visade sig att alla respondenter försöker planera och arbeta för att kunna bjuda barn som vistas på fritidshemmet på olika fysiska aktiviter så ofta så möjligt. Några av intervjuade fritidspedagoger tyckte att genom att variera och vara flexibel stimuleras barns intresse till att vara fysisk aktiva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject(s) fritidshem, fritidspedagog, fysisk aktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/16088 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics