Att hitta varje barns hemlighet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att hitta varje barns hemlighet
Author(s) Andersson, Emma ; Lindborg, Rebecca
Date 2013
Swedish abstract
Undersökningen behandlar hur man som pedagog kan bemöta och arbeta med utagerande beteende hos barn i förskoleålder, ur ett pedagogiskt perspektiv. Utagerande beteende definieras som något som märks, alltså hörs och syns väldigt tydligt och det kan ha många bakomliggande orsaker. Relationsskapande, rutiner, att hitta strategier och ett aktivt arbete med lek har visat sig vara huvudstenarna för att bemöta och arbeta med utagerande barn på ett bra sätt. Undersökningen är av kvalitativ sort och empirin har samlats in genom intervjuer och observationer av pedagoger. Därefter har resultaten jämförts med litteratur som behandlar ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) Utagerande
Rutiner
Struktur
Relationsskapande
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/16102 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics