Multimedia i förskolan

DSpace Repository

Multimedia i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Multimedia i förskolan
Author(s) Åsa Magnusson &, Ricarda Ödbratt
Date 2013
Swedish abstract
Abstract Ödbratt, Ricarda & Magnusson, Åsa (2013). Multimedia i förskolan Möjlighet eller utmaning. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola Syftet med denna undersökning är att belysa multimedias roll som pedagogisk redskap i förskolans verksamhet. Vår erfarenhet säger att vissa pedagoger blir stressade av att använda multimedia i verksamheten. De säger ofta att utbildningen på multimediatekniken är minimal, samt att multimedia, ska får för stort utrymme i verksamheten och att andra aktiviteter då blir åtsidosatta. Trots att EU redan 2007 manar att utrusta sina medborgare i tidig ålder med digitalkompetens, så har det inte hänt mycket på den fronten. Vår undersökning bekräftar att det fortfarande finns en oro bland pedagoger att lämna pedagogstyrd verksamhet till förmån för multimediaanvändning. Vi belyser även att pedagogernas förhållningsätt till den interaktiva miljön har stor betydelse för multimediaanvändandet. Vi utgår bland annat från forskarna Ljung-Djärf och Hildèn som lyfter utbildningsproblemet för pedagogerna, som en viktig kompetens för multimediaanvändningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) multimedia, förskola, inställning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16126 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics