Samlingens betydelse för språkligt lärande

DSpace Repository

Samlingens betydelse för språkligt lärande

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Samlingens betydelse för språkligt lärande
Author(s) Nilsson, Charlotta ; Nilsén, Sandra
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att undersöka om samlingar på förskolan har någon betydelse för barns språkutveckling. Vår studie baseras på vilket förhållningsätt förskollärarna använder sig av för att stärka barnens språkutveckling. Den första frågan var hur tre förskollärare berättar att de förhåller sig till de yngre barnens språkliga lärande under samlingarna på förskolan. Den andra frågeställningen var hur förskollärarna förhåller sig till det språkliga lärandet under samlingarna på förskolan. Vi genomförde undersökningen på tre förskollärare som arbetar i samma arbetslag. I vår undersökning använde vi oss av observationer och kvalitativa intervjuer. Efter observationerna och intervjuerna kopplade vi samman vår empiri med tidigare forskning. Studien visar att samtliga förskollärare använder sig av olika metoder för att stärka barnens språk genom samlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 27
Language swe (iso)
Subject(s) Förskollärare, lek, samlingar och språk.
Handle http://hdl.handle.net/2043/16139 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics