Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom

DSpace Repository

Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom
Author(s) Östman, Margareta
Date 2013
Editor(s) Bramhagen, Ann-Cathrine; Carlsson, Anna
Swedish abstract
Barn som lever i familjer med förälder som har en svår psykisk sjukdom har en speciell situation. Dock framgår tydligt av befintlig forskning att alla barn i denna situation inte upplever situationen som annorlunda än andra barn. Följande kapitel försöker belysa några faktorer och aspekter som är viktiga att ta i beaktande när vi möter dessa barn, samt också aspekter som kan vara värdefulla för att stödja denna barngrupp i olika hälsorelaterade strategier.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
ISBN 978-91-44-07762-8
Pages 73-88
Language swe (iso)
Subject(s) psykisk ohälsa
familj
minderåriga barn
barnombud
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/16150 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics