Bland filifjonkor och hemuler. Mumindalen ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Bland filifjonkor och hemuler. Mumindalen ur ett genusperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bland filifjonkor och hemuler. Mumindalen ur ett genusperspektiv
Author(s) Ekstrand, Camilla ; Persson, Pauline
Date 2013
Swedish abstract
I denna uppsats har vi valt att analysera hur olika karaktärer framställs utifrån ett genusperspektiv. Böckerna vi har valt att analysera är tre av Tove Janssons berättelser om Mumintrollet och hans vänner som utgavs för första gången 1948, 1954 och 1970, trots detta säljs de fortfarande i stor utsträckning och utlånas frekvent på bibliotek. Genom kvalitativ textanalys har vi undersökt återkommande beteendemönster och personbeskrivningar för att få reda på hur kvinnliga respektive manliga karaktärer beskrivs med hjälp av både inre egenskaper och yttre attribut. Resultatet visar att omsorg om andra, utseendefixering och känslomässigt engagemang är något som tillskrivs de kvinnliga karaktärerna medan de manliga karaktärerna ägnar sig åt sig själva, är eller vill vara modiga. När karaktärera bryter mot normen i en aspekt understryks deras normativa beteende i en annan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) barnlitteratur
genus
könsroller
mumin
Handle http://hdl.handle.net/2043/16161 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics