Naturvetenskap för medborgerlig bildning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Naturvetenskap för medborgerlig bildning
Author(s) Ideland, Malin ; Jobér, Anna ; Lundström, Mats ; Malmberg, Claes
Date 2013
Editor(s) Hartsmar, Nanny; Liljefors Persson, Bodil
Swedish abstract
I den här boken diskuterar och problematiserar författarna medborgerlig bildning ur olika perspektiv. De ställer frågor om vad som krävs för att barn och ungdomar ska utvecklas till kompetenta, reflekterande, kritiska och aktiva medborgare med möjlighet att ta ansvar. 
Vilka krav på kompetenser krävs inom så specifika områden? I detta specifika kaptiel får läsaren ta del av varför medborgerlig bildning har en plats inom det naturvetenskapliga fältet.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle
ISBN 9789144060620
Pages 145-166
Language swe (iso)
Subject(s) naturvetenskaplig undervisning
medborgerlig bildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16215 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics