När den offentliga sektorn inte räcker till : nya arbetsformer i integrationsarbetet

DSpace Repository

När den offentliga sektorn inte räcker till : nya arbetsformer i integrationsarbetet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title När den offentliga sektorn inte räcker till : nya arbetsformer i integrationsarbetet
Author(s) Pérez, Enrique
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här boken är att diskutera den offentliga sektorns roll i integrationsarbetet i det mångkulturella samhället utifrån två innovativa insatser i Malmö stad: Sevedssatsningen och en brobyggarverksamhet. De insatserna utgick ifrån att förändra strukturen inifrån och mobilsera resurser i samhället bland olika grupper av medborgare. resultaten visar att båda två mål är svårt att uppnå. Orsaken är både en vis tröghet och oförmågan att både förändra strukturerna och erbetsformer.
Publisher Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Series/Issue FoU-rapport;2013:2
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-486-0
978-91-7104-487-7
Language swe (iso)
Subject(s) integration
förändringsarbete
underifrånperspektivet
samhällsarbete
brobyggarverksamhet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16225 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...16225 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics