Tecken, måltid, samling och en groda i taket : Aktionsforskning i förskolan

DSpace Repository

Tecken, måltid, samling och en groda i taket : Aktionsforskning i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Tecken, måltid, samling och en groda i taket : Aktionsforskning i förskolan
Date 2013
Editor(s) Ljunggren, Åsa; Rundquist Visser, Maria
Swedish abstract
Hur gör man för att stimulera språkutveckling hos barn i förskolan? I synnerhet i Malmö där svenska talas på förskolan men där föräldrarna kanske talar ett eller två andra språk hemma. Den här rapporten berättar om ett aktionsforskningsprojekt i en forskningscirkel i Hyllie. Deltagarna beskriver och analyserar metoder och situationer, de reflekterar över sin egen språkande roll och de undersöker vad som händer när ny teknik introduceras. Vad får deras insatser för effekter för barnens språk och kommunikativa utveckling? Hur gör man för att se flerspråkighet som en möjlighet i stället för en brist?
Publisher Lärande och samhälle, Malmö högskola
Series/Issue Rapporter om utbildning;2013:2
ISSN 1101-7643
ISBN 978-91-7104-446-4
Pages 76
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16377 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...16377 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics