Nu kommer svaret! –elevers uppfattning av likhetstecknet och lärobokens möjliga inverkan

DSpace Repository

Nu kommer svaret! –elevers uppfattning av likhetstecknet och lärobokens möjliga inverkan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Nu kommer svaret! –elevers uppfattning av likhetstecknet och lärobokens möjliga inverkan
Author(s) Fallenius Redin, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Denna studie undersöker hur elever i årskurs 4 uppfattar likhetstecknet. Syftet är att undersöka om elevernas uppfattningar av likhetstecknet kan förklaras av dess framställning i läroböckerna. Tre svenska läromedelsserier för årskurs 1 till 3 studeras där uppgifter med likhetstecknets kategoriseras och klassificeras. Studien visar att likhetstecknet i nio fall av tio presenteras på traditionellt vis, det vill säga där räkneoperation är lika med svar (t.ex. 2+5=7). Mest sällan presenteras likhetstecknet i operation är lika med operation (t.ex. 2+5=3+4). Förklaringar till likhetstecknets betydelse eftersöktes även i de studerade läroböckerna, vilket visar att en förklaring av likhetstecknets betydelse kortfattat ges i första boken men följs sällan eller aldrig upp. Vidare genomfördes en undersökning med elever i årskurs 4 där knappt hälften av eleverna ger svar som indikerar på en relationell förståelse för likhetstecknet. Det går inte att dra några generella slutsatser men studiens resultat indikerar att en förändring av läroböckerna skulle kunna öka elevernas förståelse för likhetstecknet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject(s) Likhetstecknet
Likhetstecken
Ekvivalens
Relationell
Matematikläromedel
Årskurs 4
Enkätstudie
Variationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/16405 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics