Att vilja idrott(a)

Show full item record

Files for download

Poster
Facebook

Simple item record

Publication Conference Poster
Title Att vilja idrott(a)
Author(s) Larneby, Marie
Date 2013
Swedish abstract
Forskning visar att det framförallt är äldre ungdomar och flickor som slutar att idrotta i svensk organiserad idrott. Samtidigt söker sig fler ungdmar till skolor med idrottsprofil redan från högstadiet. Studiens övergripande syfte är att studera en skola med idrottsprofil och dessa ungdomars erfarenhet av och förväntningar på sin idrottsutövning. Studien har ett genusperspektiv. Preliminära frågor är: Varför vill ungdomarna idrotta? Vad är lika och olika i ungdomarnas ambitioner att idrotta? Hur förhåller sig flickorna och pojkarna på skolan till föreställningar om maskuliniteter och femininiteter? En viktig utgångspunkt är att låta idrottande ungdomars röster bli hörda. Att varierat samla in empiri genom observationer, fokusgrupper och nätdialoger kan inspirera att delge erfarenheter om idrott.
Language swe (iso)
Subject(s) Idrott
Ungdomar
Genus
Idrottsprofilerad skola
Kvalitativ metod
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note SVEBI, Stockholm, 20-21 november 2013
Handle http://hdl.handle.net/2043/16480 (link to this page)
Link http://www.gih.se/200ar/Kalendarium/SVEBI-konferens/Program-for-Svebi-konferensen-2013/ (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics