Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle

DSpace Repository

Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle
Date 2013
Editor(s) Hartsmar, Nanny; Liljefors Persson, Bodil
Swedish abstract
I boken diskuterar och problematiserar författare från olika vetenskapliga discipliner medborgerlig bildning ur olika perspektiv. De ställer frågor om vad som krävs av barn och ungdomar för att de ska utvecklas till kompetenta, kritiska, reflekterande och aktiva medborgare i ett hållbart samhälle där alla ges möjlighet att på olika sätt ta ansvar.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144060620
Pages 215
Language swe (iso)
Subject(s) medborgerlig bildning
demokrati
inkludering
hållbart samhälle
mänskliga rättigheter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/16485 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics