Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.

DSpace Repository

Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.
Author(s) Bruce, Barbro ; Anderson, Lotta
Date 2013
Swedish abstract
Projektet riktar sig till studenter som vidareutbildar sig tillspecialpedagog eller speciallärare, dvs. båda de specialpedagogiska programmen vid Institutionen för skolutvecklingen och ledarskap vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Dessa utbildningar är påbyggnads- eller vidareutbildningar efter lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen och förutsätter minst tre års arbetslivserfarenhet som lärare/förskollärare/fritidspedagog. Det innebär att dessa studenter när de kommer till oss på Malmö högskola redan har både en grundutbildning och ett stort pedagogiskt erfarenhetskapital, från olika skol- och undervisningsformer, som kan tjäna som utgångspunkt för problematisering, fördjupning och vetenskaplig belysning.
Publisher AKL, Malmö högskola
Pages 18 s.
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16597 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics