Barndom, lärande och ämnesdidaktik - en forskarskola : forskarskola - barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa)

DSpace Repository

Barndom, lärande och ämnesdidaktik - en forskarskola : forskarskola - barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa)

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Barndom, lärande och ämnesdidaktik - en forskarskola : forskarskola - barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa)
Author(s) Dahlbeck, Johan ; Hermansson, Carina ; Holmberg, Ylva ; Jonsson, Agneta ; Stenliden, Linnea ; Thulin, Susanne ; Ärlemalm-Hagsér, Eva ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2013
Editor(s) Aasen, Petter; Björck, Eva
English abstract
The chapter presents the results from the national research school Childhood Learning and Didactics. Seven doctoral students present their results and summarize their newly published dissertations.
Swedish abstract
Kapitlet presenterar resultaten från den nyligen avslutande nationella forskrskolan Barndom, lärande och ämnesdidaktik. Sju fd forskarstuderande i forskarskolan presenterar sina resultat och sina nyligen publicerade doktorsavhandlingar inom området barndom o lärande.
Link http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2013_04.pdf (external link to publication)
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Resultatdialog;2013
Series/Issue Vetenskapsrådets rapportserie;4
ISSN 1651-7350
ISBN 978-91-7307-232-8
Pages 47-57
Language swe (iso)
Subject(s) barndom
barnperspektiv
etik
förskola
grundskola
hållbar utveckling
lärande
läroplan
musikstunder
naturvetenskap
samhällsförändringar
samhällsvetenskap
skrivande
storytelling
ämnesdidaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Denna rapport innehåller populärvetenskapliga artiklar om ett tjugotal forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet. Projekten presenteras även på konferensen Resultatdialog 2013 som är ett forum för alla som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/16609 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics