Det svenska firmalandskapet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Det svenska firmalandskapet
Author(s) Radmann, Aage
Date 2013
Swedish abstract
Artikeln redogör för den svenska huliganismen, med särskilt fokus på firmornas utveckling och status. Undersökningen visar att det under 2012 finns ca 700 aktiva huliganer i Sverige, vilket utgör ca 3 procent av antalet organiserade supportrar. De såkallade babyfirmorna samt seniorverksamheten i firmakulturen diskuteras. Medias roll samt maskulinitetsteorier problematiseras.
Link http://www.regeringen.se/sb/d/16861/a/212340 (external link to publication)
Publisher Fritzes
Host/Issue Mera glädje för pengarna : slutbetänkande
Series/Issue Statens offentliga utredningar SOU;19
ISSN 0375-250x
ISBN 978-91-38-23911-7
Pages 169-187
Language swe (iso)
Subject(s) idrottsvåld
huligaism
firmor
supporterskap
media
maskulinitet
identitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16611 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics