Nyfiken och vaksam: en undersökning om hur man kan skapa kritisk förståelse i religionskunskap

DSpace Repository

Nyfiken och vaksam: en undersökning om hur man kan skapa kritisk förståelse i religionskunskap

Show full item record

Files for download

En undersökning om ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Nyfiken och vaksam: en undersökning om hur man kan skapa kritisk förståelse i religionskunskap
Author(s) Sandberg, Cindy
Date 2013
Swedish abstract
Genom att låta religionskunskapslärare delta i en kvalitativ enkätstudie är detta en undersökning som framhäver hur man kan arbeta för att motverka fördomar och samtidigt inte förmedla en romantiserande bild av livsåskådningar. Vilka strategier kan lärare använda sig av i sin undervisning för att dels skapa förståelse för och dels problematisera företeelser inom livsåskådningar? I litteraturgenomgången presenteras forskning som berör människans benägenhet att ha en etnocentrisk världsbild, tanken att det finns olika typer av tolerans samt hur religionsvetenskapliga studier kan göras med både ett fenomenologiskt och etnografiskt perspektiv. I studien framkommer att samtliga åtta deltagande lärare framhäver vikten av att skapa förståelse människor emellan, men de metoder som beskrivs för att uppnå detta mål är dock olika och delvis även motstridiga. Två lärare framhåller enbart betydelsen av att arbeta just mot målet att skapa förståelse, men majoriteten beskriver också metoder som används i undervisningen för att på olika vis problematisera undervisningsmaterial så att nyanserade bilder ges inom ramen för religionskunskapsundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) etnocentrism
etnografi
fenomenologi
kritisk förståelse
kulturrelativism
religionsdidaktik
religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/16692 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics